Uutiset

Nuorissa on tulevaisuus – myös puupohjaisten tuotteiden kuluttajina

12.syyskuu 2012

 • Nuorten suhtautuminen puuhun ja puupohjaisiin tuotteisiin on varsin myönteistä. Puu on suosittu niin sisustus- kuin rakennusmateriaalinakin. Puunpohjaisten tuotteiden kulutusvalintaa tukee myös ympäristöarvojen ja perinteisten arvojen korostuminen nuorten asenteissa.

  Sopiiko puu trenditietoisen kotiin?

  Tutkimustulosten mukaan nuoret arvostavat puuta sisustuksessa ja huonekalujen materiaalina – ennen kaikkea se tuo kodikkaan tunnelman. Lähes neljä viidestä oli sitä mieltä, että puiset huonekalut sopivat nuorekkaaseen kotiin. Sisustusmateriaalina puun imago on kaksijakoinen – toisaalta se koetaan perinteikkääksi, toisaalta moderniksi. Vanhat mielikuvat tumman puun arvokkuudesta ja vaalean puun moderniudesta olivat voimissaan. Vastaajista 80 % piti tummaa puuta vaaleaa arvokkaamman näköisenä.  Toisaalta kaksi kolmannesta katsoi, että vaalea puu loi modernin vaikutelman. Perinteinen puupanelointikin sopii nykyaikaiseen kotiin – erityisesti miesten mielestä.

  Puuta vai kiveä - miten nuoret haluavat asua tulevaisuudessa?

  Perinteisyys välittyy nuorten tulevaisuuden asumiseen liittyvistä toiveista. Puinen omakotitalo on tulevaisuuden toiveasunto yli puolelle vastaajista. Kerrostaloasuminen sinänsä ei ollut suosittua, eikä puu pärjännyt vielä kivi- tai betonirakentamiselle. Kaksi kolmasosaa piti kuitenkin puista kerrostaloa turvallisena asuntona. Puurakentaminen sopii nuorten mielestä myös kaupunkikuvaan.

  Ostavatko nuoret tuotteen ympäristöystävällisyyden vai hinnan perusteella?

  Nuorten kulutusasenne osoittautui ympäristöystävälliseksi. Kolme neljästä nuoresta pitää ostamansa tuotteen ympäristöystävällisyyttä tärkeänä. Nuoret myös uskovat omilla kulutusvalinnoillaan olevan vaikutusta yhteiskunnan ja ympäristön tilaan yleisesti. Epätietoisuus puun käytön ympäristövaikutuksista on varsin suurta. Suurin epätietoisuus vaikuttaa vallitsevan puun energiakäytön ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Joka viides vastaaja on epävarma puun käytön ilmastovaikutuksista, ja vajaa viidennes ei ole varma puun ympäristöystävällisyydestä ylipäänsä.

  Uhkaako sähköinen viestintä kirjan ja lehtien asemaa?

  Lähes kaikki nuoret haluavat lukea kirjoja ja lehtiä edelleen paperille painettuna, vaikka osa aikookin ottaa rinnalle myös sähköiset lukulaitteet. Noin 90 % lukee sanomalehtiä ja iltapäivälehtiä edes harvakseltaan. Tietokoneelta iltapäivälehtiä lukee kolmasosa ja sanomalehtiä vain yksi kuudesosa.

  Tulokset käyvät ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta tutkimuksesta.  Suomen Metsäsäätiön rahoittamassa tutkimuksessa selvitettiin nuorten puupohjaisiin tuotteisiin liittyviä kulutusasenteita. Nuoria on usein ollut vaikea motivoida vastaamaan kyselytutkimuksiin. Aineiston keruussa kokeiltiin ensimmäistä kertaa nuorten käyttämää sosiaalista mediaa, Facebook-sovellusta. Aineisto kerättiin Facebook-sovellutuksena toteutetun kyselyn avulla vuoden 2011 aikana.

  Anna-Kaisa Rämö & Valtteri Härmälä & Jyri Hietala & Paula Horne: Nuoret ja puupohjaisten tuotteiden kuluttaminen. PTT raportteja 234. Pellervon taloustutkimus PTT, Helsinki. 41 s.

  Lisätietoja:
  Metsäekonomisti Jyri Hietala, puh (09) 3488 8410, sähköposti: jyri.hietala@ptt.fi;
  Metsäekonomisti Anna-Kaisa Rämö, puh. (09) 3488 8411, sähköposti: anna-kaisa.ramo@ptt.fi