Uutiset

Nopea kasvu ei kestä – verot syövät palkankorotukset

21.syyskuu 2010

 •                                                                        PTT-katsaus/Suhdannekuva
                                                                         Kansantalouden ennuste 21.9.2010

  Talous toipuu tänä vuonna nopeaan tahtiin, mutta maailmantalouden ongelmat hyydyttävät kasvun jo ensi vuonna. PTT pitää kokonaistuotannon ennusteensa lähes ennallaan. Talous kasvaa tänä vuonna 3,4 prosenttia ja ensi vuonna 2,5 prosenttia.

  Suomen talous on toipunut alkuvuonna ripeästi viimevuotisesta tuotannon romahduksesta. Talouden elpymistä ovat vauhdittaneet varsinkin vientiteollisuus sekä asuntorakentaminen, jotka myös kärsivät talouskriisistä eniten. Talouskriisi merkitsi Suomelle kuitenkin pitkäaikaisia tuotannonmenetyksiä, eikä sitä edeltäneelle kasvu-uralle ole näkyvissä nopeaa paluuta. Suomen vientimarkkinoiden kasvun odotetaankin hyytyvän viimeistään ensi vuoden toisella puoliskolla, kun koko maailmantaloudessa aletaan sopeutua totuttua hitaamman kasvun aikaan. Maailmantalouden kasvua rajoittaa lähivuosina velkaantuminen. Yhdysvalloissa kuluttajien velkaantuminen rajoittaa kulutuksen kasvumahdollisuuksia. Euroalueella taas valtioiden velkaantuminen pakottaa veronkorotuksiin ja tiukkaan menokuriin. 

  Jopa Suomen viennin alkuvuoden nopeaa kasvua voidaan pitää hienoisena pettymyksenä, sillä lähes kaikissa kilpailijamaissa viennin kasvu on ollut vielä selvästi nopeampaa. Suhteellisen heikon menestyksen taustalla ovat suurelta osin samat teollisuusalat, jotka siivittivät Suomen kasvuun edellisen laman jälkeen, erityisesti elektroniikkateollisuus. Elektroniikkateollisuuden tuotanto laski kriisin aikana yli 30 prosenttia ja vaikka tuotanto on hieman toipunut pahimmasta pudotuksesta, ollaan vielä kaukana aiemmasta tuotannon tasosta.

  Verotuksen kiristäminen rajoittaa Suomessa reaalitulojen kasvua, jolloin yksityinen kulutuskaan ei kasva vuosituhannen puolivälin tahtia. Energiaverotuksen ja muiden hyödykeverojen korotukset uhkaavat nostaa inflaatiovauhdin ensi vuonna yli kahden prosentin. Jotta elinkeinoelämä näissä oloissa saisi läpi vaatimuksensa korkeintaan yhden prosentin palkankorotuksista ensi vuodelle, tulisi työntekijäpuolen tyytyä kutistuviin reaaliansioihin. Palkkamaltin löytyminen voikin olla vaikeaa.

  Julkinen sektori on velkaantumisen vuoksi suurten haasteiden edessä tulevina vuosina. Osittain velkaantuminen saadaan kuriin talouskasvulla sekä verotuksen kiristämisellä, mutta ei onnistu ilman menojen kasvun hillintää. Valtion ja kuntien täytyy keksiä myös kokonaan uusia ratkaisuja, esimerkiksi ostaa entistä suurempi osa palveluista ulkopuolelta oman tuotannon sijaan. Jo viime vuonna kunnat jarruttivatkin nopeasti omaa palvelutuotantoaan, kun ostopalvelut samaan aikaan kasvoivat voimakkaasti. Tällä hetkellä kunnat käyttävätkin käyttömenoistaan enemmän ostopalveluihin kuin omaan palvelutuotantoon.

   

  Keskeiset ennustemuuttujat vuosina 2009-2011

   

  2009

  2009

  2010e

  2011e

  Mrd. euroa

  Volyymin muutos, %

  Bruttokansantuote

  171,3

  -8,0

  3,4

  2,5

  Tuonti, tavarat ja palvelukset

  59,8

  -18,1

  6,0

  5,5

  Vienti, tavarat ja palvelukset

  64,0

  -20,3

  8,5

  6,3

  Kulutus

  137,0

  -1,0

  1,9

  1,7

      yksityinen

  94,0

  -1,9

  2,5

  2,2

      julkinen

  43,0

  1,2

  0,5

  0,5

  Investoinnit

  33,4

  -14,7

  4,1

  3,5

      yksityiset

  28,6

  -17,4

  5,0

  4,0

      julkiset

  4,8

  6,1

  -1,0

  0,0

  Varaston muutos ja tilastovirhe1

  -3,4

  -2,4

  0,0

  0,0

  Inflaatio, kuluttajahintaindeksi,            %-muutos

   

  0,0

  1,5

  2,2

  Työttömyysaste, %

   

  8,2

  8,3

  7,5

  Työllisyysaste2, %

   

  68,3

  68,4

  69,3

  Yli/alijäämä, % BKT:seen

   

   

   

   

    Valtion

   

  -4,9

  -5,1

  -4,0

    Kuntien

   

  -0,5

  0,0

  0,0

    Koko julkisen sektorin

   

  -2,7

  -2,6

  -1,2

  Vaihtotase, % BKT:seen

   

  1,3

  1,2

  1,6

  e PTT:n ennuste

   

   

   

   

  1 Kontribuutio BKT:n kasvuun, %-yksikköä

  2 Työllisten osuus 15-64 -vuotiaista

   

                   Lisätietoja: Ekonomisti Markus Lahtinen puh. (09) 3488 8417,
  ekonomisti Janne Huovari puh. (09) 3488 8421 ja
  ekonomisti Petri Mäki-Fränti puh. (09) 3488 8420.
  Pellervon taloustutkimus PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki