Uutiset

Metsätaloudessa vyötä kiristetään

2.lokakuu 2012

 • Metsäteollisuuden synkät näkymät heijastuvat puunkäyttöön ja kotimaan metsätalouteen. Markkinahakkuut vähenevät tänä vuonna puun käytön laskun myötä. Yksityismetsien puukauppamäärä nousee viime vuoden erittäin alhaisista lukemista, mutta jää edelleen alle 40 miljoonan kuutiometrin. Puun hinnat laskevat useiden metsäteollisuustuotteiden hintojen laskiessa. Ensi vuonnakaan ei ole odotettavissa lisäystä markkinahakkuisiin tai kantorahatuloihin.

  Puunkäyttö ja markkinahakkuut vähenevät tänä ja ensi vuonna

  Metsäteollisuuden puunkäyttö laskee tänä vuonna talouden taantuman vuoksi noin 60 miljoonaan kuutiometriin. Ensi vuonna puunkäyttö edelleen hieman laskee. Tuontipuun osuus nousee ensi vuonna maltillisesti vajaaseen 12 miljoonaan kuutiometriin. Venäjän WTO-jäsenyyden ei siten arvioida lisäävän merkittävästi tuontia vielä ennustejaksolla. Kotimaan markkinahakkuut vähenevät tänä vuonna vajaalla viidellä prosentilla viimevuotisesta. Ensi vuonna hakkuumäärä vähenee 0–2 prosenttia lopputuotteiden viennin ja kulutuksen elpymisen viivästyessä ja puun tuonnin lisääntyessä.

  Puun reaalihinnat eivät nouse

  Puukauppa piristyy selvästi viime vuodesta. Yksityismetsien puukaupat lisääntyvät tänä vuonna reilun kymmenyksen viime vuodesta. Ensi vuonna puukauppa jatkaa maltillista kasvua. Havutukin ja kuitupuun nimellinen keskihinta laskee tänä vuonna arviomme mukaan kolmesta viiteen prosenttia viime vuoden keskihinnasta. Puun nimellinen keskihinta nousee hieman ensi vuonna, mutta reaalihinta laskee. PTT:n ennusteen mukaan ensi vuoden inflaatio on 2,1 prosenttia. Havutukin ensi vuoden keskihinta pysyy siten reaalihintaisesti tämän vuoden tasolla. Kuitupuun hinta sen sijaan laskee sekä nimellisesti että reaalisesti.  

  Metsätalouden kannattavuus ja bruttokantorahatulot laskussa

  Yksityismetsien bruttokantorahatulot ja kannattavuus laskevat tänä vuonna vajaan kymmenyksen hakkuiden vähetessä ja kantohintojen hieman laskiessa viime vuoteen verrattuna. Ensi vuonna kantorahatuloissa on edelleen odotettavissa muutaman prosentin laskua. Puun hinnan lasku ei näy metsäkiinteistöjen hinnoissa, jotka nousevat tänä vuonna erityisesti Pohjois-Suomessa.

  Lisätietoja:
  Puumarkkinat: Tutkimusjohtaja Paula Horne, p. 040-592 6820, s-posti: paula.horne@ptt.
  Kannattavuus ja metsäkiinteistöt: metsäekonomisti Emmi Haltia, puh. 040 164 8169 s-posti: emmi.haltia@ptt.
  Metsähake ja ulkomaiden metsätalous: metsäekonomisti Anna-Kaisa Rämö, puh. 040 164 8061 s-posti: anna-kaisa.ramo@ptt.fi

  Koko tiedote kuvioiden ja taulukon kanssa pdf-muodossa liitteenä