Uutiset

Maatalouden panoshinnoista helpotusta tulo-ongelmiin

1.lokakuu 2009

 • Maataloustuotteiden tuottajahinnat ovat laskeneet tänä vuonna huomattavasti. Maatalouden yrittäjätulo nousee silti tänä vuonna liki 30 % viime vuoden poikkeuksellisen alhaiselta tasolta. Yrittäjätulon kasvamisen tulojen pienentymisestä huolimatta tekee mahdolliseksi kustannusten, rehujen ja erityisesti lannoitteiden hintojen huomattava aleneminen.

  Maatalouden tuottajahinnat laskevat

  Viime vuosina jatkunut kulutuksen kasvu on talouden taantuman takia hidastunut. Samaan aikaan maitomarkkinoilla suuret tuottajamaat Uuden-Seelannin johdolla ovat lisänneet tuotantoaan ja maitotuotteiden hinnat maailmalla ovat pysyneet alhaalla. Tämä näkyy Suomessa maidon tuottajahintojen alenemisena, joka jatkuu ensi vuonna.

  Myös viljojen hinnat ovat laskeneet varsin merkittävästi, koska vienti on tyrehtynyt lähes kokonaan ja varastot pullistelevat kahden peräkkäisen hyvän satovuoden seurauksena. Monilla tiloilla on vielä varastossa viime vuoden satoa. Viljaa tulee markkinoille niin paljon, että talven ja kevään mittaan mahdollisesti tulevat hinnannousut jäävät lyhytaikaisiksi.

  Myös kustannukset laskevat

  Maatalouden tuottajahintojen laskua korvaa kustannusten aleneminen. Lannoitteiden hinnat olivat kesällä yli 50 % edellistä kesää alempia ja vuoden keskihinta liki 30 % halvempi. Myös eläinten rehujen hinnat laskevat tänä vuonna yli 15 %. Kokonaisuudessaan tuotantopanosten hinnat laskevat tänä vuonna lähes 10 %. Ensi vuonna hinnat laskevat reilut 2 %

  Yrittäjätulo nousee tänä vuonna

  Vaikka maatalouden tuottajahinnat laskevatkin, hyvän satovuoden ja kustannusten alentumisen seurauksena maatalouden yrittäjätulo kasvaa tänä vuonna arviolta 29 %, 1001 miljoonaan euroon. Viime vuoden yrittäjätulo oli kuitenkin niin alhainen, että näin reilu nousukaan ei nosta yrittäjätuloa edes lähelle vuosikymmenen alun reilun 1200 miljoonan euron tasoa. Myönteinen kehitys ei jatku, sillä ensi vuonna yrittäjätuloon on odotettavissa 13 prosentin pudotus noin 870 miljoonaan euroon.

  Lisätietoja:   Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen 
                      puh: 09-34 888 405, 0400-754928
                     sähköposti: perttu.pyykkonen@ptt.fi

  Maa- ja elintarviketalouden keskeiset ennustemuuttujat vuosina 2009-2010

   

  2008

  2009e

  2010e

   

  Muutos, %

  Muutos, %

  Muutos, %

  Vehnän tuottajahinta1

  -18,2

  -17,8

  6,9

  Sianlihan tuottajahinta

  9,4

  -2,0

  -0,8

  Maidon tuottajahinta

  13,2

  -10,3

  -13,8

  Tuotantopanosten hinnat

  14,3

  -9,5

  -2,3

  Maatalouden yrittäjätulo

  -37,9

  29,3

  -13,0

  Elintarvikkeiden kuluttajahinta2

  11,3

  2,2

  -3,3

                               1 muutos satovuonna 2009/10 ja 2010/11

                               2 muutos 12/08-12/09 ja 12/09-12/10

   

  Ohessa koko tiedote kuvien kanssa pdf-muodossa