Uutiset

Maanviljelijöiden tulot romahtavat vaikka ruuan hinta nousee

29.syyskuu 2008

 •                                          PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste, syksy 2008

  Suomessa ja maailmalla on nähty huomattavia hinnannousuja niin maataloustuotteiden tuottajahinnoissa kuin elintarvikkeiden kuluttajahinnoissakin. Samaan aikaan kuitenkin myös maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet huimaa vauhtia. Siksi Suomen maatalouden yrittäjätulo laskee tänä vuonna heikoimmaksi kolmeen vuosikymmeneen.

  Ruoka ei nopeuta inflaatiota enää ensi vuonna

  Kuluneiden parin vuoden aikana on käynyt selväksi, että Suomen maatalous- ja elintarvikemarkkinat ovat hyvin vahvasti yhteydessä kansainvälisiin markkinoihin. Kun hinnat ovat maailmalla nousseet raketin lailla, on ruuan hinta myös Suomessa noussut selvästi keskimääräistä hintojen nousua nopeammin. PTT arvioi elintarvikkeiden keskimääräiseksi hintojen nousuksi tänä vuonna hieman yli 8 %. Tammi-elokuussa elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet Suomessa hieman EU:n keskimääräistä tahtia nopeammin, mutta viime vuonna hintojen nousu oli EU:n keskiarvoa hitaampaa.

  Tänä syksynä viljojen hinnat ovat laskeneet selvästi, ja maailmalla maitotuotteidenkin hinnat ovat laskeneet viime kevään huippuhinnoista. Tämä hidastaa myös ruuan kuluttajahintojen nousua, vaikka monet muut hintoihin nostopaineita aiheuttavat tekijät säilyvätkin ennallaan. PTT kuitenkin arvioi ruuan hinnan nousutahdin olevan ensi vuonna suunnilleen yleisen kustannusnousun suuruista. Lokakuun alussa tuleva ruuan arvonlisäveron alennus vetää hintoja sen verran alaspäin, että keskimääräinen ruuan hinnan nousu jää ensi vuonna noin kahteen prosenttiin, eli jonkin verran yleistä inflaatiota alhaisemmaksi.

  Lannoitteet yli kaksi kertaa kalliimpia kuin vuosi sitten

  Maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet viime vuoden syksystä lähtien poikkeuksellisen nopeasti. Nopeimmin ovat nousseet lannoitteiden hinnat. Suomessa lannoitteet ovat tänä syksynä yli kaksi kertaa kalliimpia kuin viime syksynä. Lannoitteiden hintoja on vetänyt viljan hinnan viime talven nopean hintojen nousun aiheuttama kysynnän kasvu, johon lannoiteteollisuus ei nykyisellä tuotantokapasiteetillaan ole pystynyt vastaamaan.

  Maataloudessa käytettävän energian hinta nousee tänä vuonna noin 30 %, vaikka polttoaineiden hinnat loppuvuodesta lienevät selvästi kesän huippuhintojen alapuolella. Myös rehujen hinnat nousevat keskimäärin lähes 15 %. Tänä vuonna tuotantopanosten hinnat nousevat keskimäärin reilun viidenneksen. Ensi vuonna tuotantopanosten hintojen nousu rauhoittuu selvästi, mutta jää edelleen hieman yleistä inflaatiota nopeammaksi.

  Kustannusten nousu syö maatalouden tulosta

  Alkuvuoden ennätyskorkeista tuottajahinnoista huolimatta tuotantopanosten hintojen raju nousu ja syksyn viimevuotista huonompi viljasato vetävät maatalouden yrittäjätulon lähes 40 % alaspäin. Yrittäjätulo on koko EU-ajan selvästi alhaisin, ja heikoin 30 vuoteen.

  Vuonna 2009 panoshintojen nousu kuitenkin rauhoittuu merkittävästi. Toisaalta tuottajahintojen ja viljasadon odotetaan paranevan ensi vuonna. Siksi PTT ennustaa maatalouden yrittäjätulon nousevan runsaat 15 %. Siitä huolimatta yrittäjätulo jää yhdeksi EU-ajan alhaisimmista.

   

  Lisätietoja:   Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen 
                     puh: 09-34 888 405, 0400-754928
                     sähköposti: perttu.pyykkonen@ptt.fi