Uutiset

Maahanmuuttajista 87 prosentilla on hyvä tai erinomainen työkyky

10.marraskuu 2008

 • Maahanmuuttajista 87 prosentilla on hyvä tai erinomainen työkyky ilmenee Pasi Holmin, Anneli Hopposen ja Markus Lahtisen tekemästä tutkimuksesta ”Maahanmuuttajien työkyky vuonna 2008” (Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 210).

  Työllisillä maahanmuuttajilla 91 prosentilla ja työttömillä 76 prosentilla on hyvä tai erinomainen työkyky. Työllisten maahanmuuttajien työkyky on muiden palkansaajien tasolla ja työttömien osalta maahanmuuttajien työkyky on muuta väestöä parempi. Työsuhteen laadulla on merkitystä työkykyyn. Vakituisessa työsuhteessa olevista miehistä suuremmalla osalla on erinomainen työkyky verrattuna määräaikaisessa työsuhteessa oleviin miehiin. Naisilla työsuhteen laadun vaikutus on yllätyksellinen. Määräaikaisessa työsuhteessa olevilla naisilla on parempi työkyky verrattuna vakituisessa työsuhteessa oleviin maahanmuuttajanaisiin.

  Suomessa arvioidaan olevan noin 130 000 maahanmuuttajaa, joista 105 000 kuuluu työikäiseen väestöön. Maahanmuuttajien työttömyysaste on noin 20 prosenttia. Maahanmuuttajissa on arviolta 20 000 henkilön työvoimareservi. Ottaen huomioon maahanmuuttajien vähintäänkin kantaväestöön vertailukelpoisen työkyvyn maassa jo olevat maahanmuuttajat tarjoavat tutkimuksen valossa merkittävän rekrytointipohjan.

  Hyvä kielitaito edesauttaa maahanmuuttajan integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajien kannalta ensisijaisen tärkeätä on kuitenkin ensimmäinen työpaikka, joka avaa ovia eteenpäin suomalaisilla työmarkkinoilla. Kielitaidon puute ei tutkimukseen mukaan ole ratkaiseva este maahanmuuttajan työllistymiselle. Uuden teknologian ja hyvän suunnittelun avulla tätä estettä voidaan entisestään madaltaa.

  Maahanmuuttajat tarvitsevat työhön perehdyttämistä huomattavasti kantaväestöä enemmän. Tutkimuksen mukaan työhön perehdyttämistä ei välttämättä ole tarjolla riittävästi. Eräänä syynä tähän on työhön perehdyttämisen aiheuttamat kustannukset työnantajalle. Tulisikin harkita keinoja, joilla työnantajaa voitaisiin nykyistä enemmän tukea maahanmuuttajaan liittyvissä alkuvaiheen kustannuksissa. Lisäksi epävarmuutta maahanmuuttajan tarvitseman ohjauksen määrästä tulisi pyrkiä vähentämään.

   Maahanmuuttajille suunnatussa kyselytutkimuksessa selvitettiin maahanmuuttajien työssäkäyntiä ja työkykyä sekä vertailtiin maahanmuuttajien työkykyä kantaväestön työkyvyn kanssa. Maahanmuuttajien työkykyä ei ole aikaisemmin selvitetty Työterveyslaitoksen kehittämän työkykyindeksin avulla. Kyselyaineistosta noin puolet saatiin Väestörekisterikeskuksen kautta ja muut vastaukset hankkeeseen osallistuvien työpaikkojen sekä kielikoulutuksen kautta. Aineistossa on yliedustus koulutettujen maahanmuuttajien ja aliedustus pakolaistaustaisten maahanmuuttajien osalta.

  Lisätiedot:
  Ekonomisti Markus Lahtinen, puh. (09) 34888418, sähköposti markus.lahtinen@ptt.fi
  Toimitusjohtaja Pasi Holm, puh. 050 3747462, sähköposti: pasi.holm@ptt.fi