Uutiset

Lihan tuottajahinta nousee

9.lokakuu 2012

 •                                           PTT-ennuste – maa- ja elintarviketalous 2/2012

  Pitkään jatkunut heikko kannattavuus on kääntänyt lihantuotannon laskuun koko Euroopassa. Euroopan lihamarkkinoiden tiukentuminen nostaa tuottajahintoja myös Suomessa. Tuotannon voimakas pienentyminen on vahvistanut sianlihan hinnan nousua.

  Teollisuus on joutunut nostamaan hintoja raaka-aineen saatavuuden varmistamiseksi. Tuottajahintojen noususta huolimatta kotimainen sianlihan tuotanto laskee tänä vuonna yli 4 prosenttia. Samaan aikaan kulutuksen kasvu jatkuu.

  Sääolosuhteet eivät keikuta markkinoita Suomessa

  Viljan korjuuta ovat vaikeuttaneet huonot sääolosuhteet. Viileän kesän jälkeen jo puintien aloitus venyi tavallista pidemmälle. Sateiset säät ovat haitanneet korjuuta koko maassa. Osa viljasta jää kokonaan korjaamatta. Tällä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta markkinatilanteeseen.

  Viljan hintakehityksen suunta tulee maailmanmarkkinoilta. Hintamuutosten suuruus määräytyy kotimarkkinoiden perusteella. Satovuonna 2013/14 viljan hinnat laskevat Suomessa maltillisesti samaan tapaan maailmanmarkkinahintojen kanssa.

  Yrittäjätulo nousee ensi vuonna

  Tuottajahintojen nousu taittaa tänä vuonna maatalouden yrittäjätulon laskun. Tuottajahinnat nousevat tänä vuonna panoshintoja nopeammin. Maatalouden markkinatuotot kasvavat hintojen nousun myötä. Tuotantosuuntien välillä on eroja. Etenkin lihantuottajia kiusaa pidempään jatkunut heikko markkinatilanne.

  Panoshinnat pysyvät korkealla myös ensi vuonna, mutta taso ei nouse. Tuottajahintojen nousun seurauksena yrittäjätulo kasvaa ensi vuonna.

  Lisätietoja:
  Maatalousekonomisti Tapani Yrjölä
  puh. 040 164 8042
  sähköposti: tapani.yrjola@ptt.fi

  Koko tiedote kuvioiden kanssa pdf-tiedostona ohessa