Uutiset

Kilpailukykyä ketjuun - hyvää ruokaa suomalaisille. PTT-katsaus 2/2007

8.kesäkuu 2007

 • Suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa ja kotimaista ruokaketjua. Kansainvälinen kilpailu kuitenkin kovenee, markkinat avautuvat ja kulutustottumukset muuttuvat. Kaikki tämä luo uusia haasteita koko elintarvikeketjulle: alkutuotannolle, jalostukselle ja kaupalle. PTT-katsauksen numerossa 2/2007 ”Kilpailukykyä elintarvikeketjuun” on tarkasteltu näitä haasteita ketjun kaikkien osapuolten näkökulmista. Menestyäkseen ketjun on tehtävä entistä enemmän yhteistyötä, sillä kilpailu kansainvälisiltä markkinoilta kovenee kaiken aikaa. Vaikka kotimarkkinoilla menestyttäisiin, pitää myös kansainvälisillä markkinoilla olla aktiivisia. Erityisesti Venäjä tarjoaa mahdollisuuksia, vaikka markkinat siellä ovatkin hyvin haasteelliset.

  Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen luo artikkelissaan ”Elintarvikeklusteri Suomen kansantaloudessa” katsauksen koko elintarvikealaan, sen asemaan kansantaloudessa, tapahtuneeseen rakennemuutokseen sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien rakentamiseen. Viime mainitussa suhteessa myös julkisen vallan rooli on vahva. Viranomaisten tukemana ja mm. Sitran johdolla suomalaisesta elintarvikealasta kehitetään brändiä, jolla pyritään siihen, että Suomesta tehdään terveellisen ruuan mallimaa. Elintarvikeala voi kasvaa parhaiten tuotantoketjun jalostusarvoa lisäämällä.

  Pääjohtaja Kari Neilimo kirjoittaa artikkelissaan ”Kaupan asiakkaat, elintarvikeketju sekä elintarvikealan kilpailukyvyn kehitys Suomessa” suuresta muutoksesta, joka koko elintarvikeketjussa on viime vuosikymmeninä tapahtunut. Kaupan asiakkaat ovat, jos mahdollista, entistä enemmän avainasemassa alan toimintastrategiassa. Alan menestys ja kilpailukyky Suomessa perustuu jatkossa entistä enemmän siihen, kuinka hyvin koko suomalaisen elintarvikeketjun informaatio- tuotanto- ja jakeluketju pystyy palvelemaan kuluttajien muuttuvia tarpeita. Kaupan ja teollisuuden osalta ketju toimii jo tehokkaasti. Yhteistyöhön tarvitaan kuitenkin aikaisempaa vahvemmin alkutuotannon ja maatalousyrittäjien panos.

  Toimitusjohtaja Harry Salonaho arvioi elintarviketeollisuuden mahdollisuuksia kirjoituksessaan ”Elintarviketeollisuuden menestyksen tekijät tiedetään - tarvitaan rohkeutta ja toimenpiteitä”. Elintarviketeollisuuden yritysten on jatkossakin pyrittävä kasvuun, vaikka elintarvikkeiden kotimaisen kulutuksen määrä ei juuri kasva. Yrityksillä on kuitenkin mahdollisuus laajentua Itämeren alueelle ja erityisesti Venäjälle. Kotimarkkinat onkin määriteltävä aikaisempaa laajemmin. Yritysten johdolta ja omistajilta edellytetään laajaa näkemystä ja uskallusta sekä muuttaa rakenteita että laajentaa toimintaansa maan rajojen ulkopuolelle.

  PTT-katsauksen 2/2007 artikkelit ja kirjoittajien yhteystiedot:

  ”Kilpailukykyä ketjuun – hyvää ruokaa suomalaisille” , ekonomisti Kalle Laaksonen ja tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, puh. (09) 348 8844, sähköposti: kalle.laaksone n@ ptt.fi, perttu.pyykkonen@ptt.fi

  ” Elintarvikeklusteri Suomen kansantaloudessaKansliapäällikkö Erkki Virtanen, Kauppa- ja teollisuusministeriö, puh. (09) 16001, sähköposti: erkki.virtanen@ktm.fi

  ” Kaupan asiakkaat, elintarvikeketju sekä elintarvikealan kilpailukyvyn kehitys Suomessa ” pääjohtaja Kari Neilimo, SOK puh. 010 76811, sähköposti: kari.neilimo@sok.fi,

  Elintarviketeollisuuden menestyksen tekijät tiedetään - tarvitaan rohkeutta ja toimenpiteitä ”, toimitusjohtaja Harry Salonaho, PINUS Consult Oy, puh. (09) 448 989, sähköposti: harry.salonaho@elisanet.fi

  ”Laatu ja osaaminen maatalouden valtteja” , puheenjohtaja Michael Hornborg, MTK, puh. (09) 020 4131, sähköposti: michael.hornborg@mtk.fi

  ” Mitä ja miten syömme huomenna? - ruuan kulutuksen muutostrendit ”, professori Markku Wilenius, Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, puh. (09) 68185880 sähköposti: markku.wilenius@tse.fi

  ”Elintarviketeollisuus hakee kasvua ja kannattavuutta Itämeren alueelta”, ekonomisti Meri Virolainen, maatalousekonomisti Tapani Yrjölä ja tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen, PTT, puh. (09) 3488844, sähköposti: meri.virolainen@ptt.fi, tapani.yrjölä@ptt.fi, perttu.pyykkonen@ptt.fi

  ”Elintarvikeketjulla suuri aluetaloudellinen merkitys kautta Suomen”, ekonomisti Meri Virolainen ja tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen, PTT, puh. (09) 3488844, sähköposti: meri.virolainen@ptt.fi, perttu.pyykkonen@ptt.fi

  Lisätietoja: toimitusjohtaja Pasi Holm, puh. (09) 348 8844, 050-3747462,

  sähköposti: pasi.holm@ptt.fi ,

  ekonomisti Kalle Laaksonen, puh. (09) 348 8844,

  sähköposti: kalle.laaksonen@ptt.fi

  PTT-katsaus 2/2007 on tilattavissa sähköisesti pdf-muodossa osoitteesta: anneli.hopponen@ptt.fi tai puhelimitse PTT: 09-3488844.