Uutiset

Eurokriisi ahdistaa metsäteollisuutta

2.lokakuu 2012

 •                                                  PTT-ennuste - metsäsektori 2/2012

  Metsäteollisuuden tuotantoa supistaa tänä vuonna talouden taantuminen Euroopassa. Suurinta tuotannon vähentyminen on paperiteollisuudessa, mutta myös sahateollisuuden tuotanto vähenee viime vuodesta. Ensi vuonna talouskasvu aavistuksen elpyy, mutta on edelleen kituliasta. Metsäteollisuuden tuotantomäärät kuitenkin osin nousevat tästä vuodesta.

  Paperin tuotanto liki kymmenen prosenttia viime vuotta vähäisempää

  Paperiteollisuudessa tuotantomäärä ja vienti jäävät tänä vuonna liki kymmenen prosenttia viime vuotta pienemmäksi. Määrää vähentävät sekä heikko kysyntä Suomen tärkeimmillä vientialueilla että viime vuoden koneiden sulkemisen seurauksena selvästi pienentynyt tuotantokapasiteetti. Ensi vuonna paperin tuotanto pysyy likimain tämän vuoden määrissä.  

  Paperin keskimääräinen vientihinta nousee tänä ja ensi vuonna tuotannonrajoitusten voimalla. Paperin hintakehityksen muuttuminen Euroopassa selvemmin nousevaksi pidemmällä aikavälillä vaatii edelleen paperikoneiden sulkemisia alueella. Kartongin tuotanto- ja vientimäärä laskee tänä vuonna hieman, mutta elpyy ensi vuonna. Myös kartongin keskimääräinen vientihinta nousee ensi vuonna tämän vuoden lievän laskun jälkeen.

  Sellun vienti kasvanut tänä vuonna reippaasti, vientihinta laskee

  Toisin kuin paperia, sellua on tänä vuonna viety reippaasti enemmän kuin edellisvuonna. Keskimääräinen vientihinta on selvästi alentunut kahden edellisen vuoden huippuhinnoista. Ensi vuonna sellun keskihinnan lasku jatkuu lisääntyneen tarjonnan ja vaimean kysynnän seurauksena.  

  Sahatavaran vientiä edesauttaa euron kurssikehitys

  Sahateollisuuden näkymiä on tänäkin vuonna heikentänyt vähentyvä rakentaminen Euroopassa. Muualla sahatavaran kysyntä on lisääntynyt. Vientiä edesauttaa euron heikentyminen päävaluuttoihin nähden. Silti tuotanto jää tänä vuonna alle viime vuoden.  Ensi vuonna tuotanto nousee vähän rakentamisen lievän lisäyksen johdosta. Myös vientihinnan laskeva trendi taittuu. Alan kannattavuus säilyy kuitenkin heikkona.

  Lisätietoja:
  Paperi- ja selluteollisuus: Metsäekonomisti Matleena Kniivilä, p. 040 164 8078, s-posti: matleena.kniivila@ptt.fi: Metsäekonomisti Jyri Hietala, 040 164 8151, s-posti: jyri.hietala@ptt.fi
  Sahateollisuus

  Tiedote kuvioiden kanssa liitteenä pdf-muodossa