Uutiset

Energiapuukauppa kiinnostaa metsänomistajia – markkinoiden toimivuudessa parannettavaa

7.syyskuu 2006

 • Vaikka toistaiseksi vain yksi metsänomistaja kuudesta on tarjonnut energiapuuta markkinoille, valtaosa yksityismetsänomistajista on halukas myymään energiapuuta lähivuosina. Tämä ilmenee PTT:n metsäekonomistien Erno Järvisen ja Anna-Kaisa Rämön sekä Joensuun yliopiston tutkijan Harri Silvennoisen metsänomistajille suunnatun kyselyn tuloksista.  

  Todennäköisimmin energiapuuta tarjoavat yli 100 hehtaaria metsää omistavat metsänomistajat sekä maa- ja metsätalousyrittäjät. Energiapuun myyntimäärien arvioidaan edelleen kasvavan. Metsänomistajat pitävät kuutioperusteista energiapuun hinnoittelua (€/m3) parhaana hinnoittelutapana. Keskimäärin energiapuukuutiolta halutaan noin      10 euroa.  

  Energiapuun tarjonnan lisääminen nykyisestä edellyttää markkinoiden kehittymistä. Nykyistä hinnoittelua pidetään sekavana ja puusta maksettua hintaa riittämättömänä. Puumäärien arviointiin ja ostajien löytämiseen liittyy myös hankaluuksia. Energiapuumarkkinoiden toimintaa voitaisiin parantaa lisäämällä metsänomistajille, etenkin kaupungeissa asuville, energiapuuasioihin liittyvää neuvontaa, tiedottamista ja koulutusta. Energiapuun yhteismyyntien avulla voitaisiin ostajille tarjota isompia ja samalla kiinnostavampia myyntieriä. Energiapuuharvennus tarjoaa myös varteenotettavan mahdollisuuden lisätä energiapuun tarjontaa. 

  Suomen metsistä voitaisiin nykyisen kolmen miljoonan kuutiometrin sijasta kerätä     10-15 miljoonaa kuutiometriä energiapuuta vuosittain ilman, että metsäteollisuuden raaka-ainehuolto vaarantuu. Kaupungeissa asuvien metsänomistajien aktivoiminen on ratkaisevaa, mikäli energiapuun tarjontaa halutaan kasvattaa. Kaupunkilaismetsänomistajilla näyttää myös olevan eniten energiapuuhun liittyviä tietotarpeita. Jäljellejäävän puuston  kasvun turvaaminen  on  tärkein  syy  tarjota  energiapuuta  markkinoille. Toistaiseksi energiapuukauppa on ollut hyvin läheisesti sidoksissa ainespuukauppaan.

  Energiapuun tuotanto ja markkinat: metsänomistajakysely

  Erno Järvinen (PTT) ‑ Anna-Kaisa Rämö (PTT) – Harri Silvennoinen (Joensuun yliopisto)

  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 199.

  Lisätietoja:       

  metsäekonomisti Erno Järvinen, puh: (09) 3488 8403, sähköposti: erno.jarvinen@ptt.fi

  metsäekonomisti Anna-Kaisa Rämö, puh: (09) 3488 8411, sähköposti: annakaisa.ramo@ptt.fi

  tutkija Harri Silvennoinen, puh: (013) 2514445, sähköposti: harri.silvennoinen@joensuu.fi