Uutiset

Energiakasvien viljely kiinnostaa pellon omistajia – tietotarve asiasta suuri

29.tammikuu 2007

 • Peltoa omistavista metsänomistajista joka kymmenes arvelee varmasti tai melko varmasti ryhtyvänsä viljelemään energiakasveja pellollaan. Aikeistaan epävarmojen osuus on kuitenkin suuri. Tämä ilmenee PTT:n maatalousekonomisti Terhi Latvalan, metsäekonomisti Erno Järvisen sekä Joensuun yliopiston tutkijan Harri Silvennoisen peltoa omistaville metsänomistajille suunnatun kyselyn tuloksista.

  Energiakasvien viljelyä pelloilla pidetään mielekkäänä ja periaatteessa kannatettavana. Toiminnan uskotaankin lisääntyvän lähivuosina. Energiakasvien viljelyn arvellaan olevan tulevaisuudessa myös taloudellisesti kannattavaa. Lähiajan kehityksen suhteen ollaan kuitenkin vielä melko varovaisia. Taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan uskoo 40 prosenttia vastaajista. Valtiovallan arvellaan jatkossa tukevan peltobiomassan tuotantoa. Viljelyn laajenemisnäkymät eivät vastaajien mielestä koske kaikkia energiakasveja; ruohovartisten energiakasvien kehitysnäkymät ovat vastaajien mielestä selvästi valoisammat kuin puuvartisten.

  Eri energiakasveista selvästi eniten vastaajia kiinnostaa energiaheinän eli ruokohelven viljely. Vajaa kolmannes vastaajista mainitsee energiaheinän kolmen mieluisimman kasvin joukossa. Toiseksi mieluisin energiakasvi vastaajien mielestä on öljykasvien viljely. Puuvartisten kasvien viljely ei kiinnosta yhtä paljon kuin ruohovartisten kasvien viljely.

  Päätoimisten maa- ja metsätalousyrittäjien parissa energiakasvien viljelyhalukkuus on suurin. Palkansaajistakin jopa kahdeksan prosenttia on kiinnostunut energiakasvien viljelystä. Palkansaajien kiinnostusta lisää se, että energiakasvien viljely soveltuu myös sivutoimiseen viljelyyn.

  Energiakasvien viljely kiinnostaa selvästi eniten alle 40-vuotiaita. Heistä yli kolmannes aikoo varmasti tai melko varmasti viljellä energiakasveja tulevaisuudessa. Miehistä lähes 12 prosenttia olisi kiinnostunut viljelystä, kun taas naisista vain reilu prosentti olisi varmasti tai melko varmasti halukas viljelemään energiakasveja.

  Bioenergiaa pellolta – maa- ja metsätilan omistajien halukkuus viljellä peltobiomassaa

  Terhi Latvala (PTT) – Erno Järvinen (PTT) ‑ Harri Silvennoinen (Joensuun yliopisto)

  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 88 .

  Pdf-tiedostona: www.ptt.fi -> Julkaisut -> Työpaperit

  Lisätietoja:
  maatalousekonomisti Terhi Latvala, puh: (09) 3488 8409, sähköposti: terhi.latvala@ptt.fi
  metsäekonomisti Erno Järvinen, puh: (09) 3 88 8403, sähköposti: erno.jarvinen@ptt.fi
  tutkija Harri Silvennoinen, puh: (013) 251 4445, sähköposti: harri.silvennoinen@joensuu.fi