Uutiset

metsänomistaja

Pitääkö metsänomistajia neuvoa?
tammikuu 18,2021

Suomalaisella metsänomistajalla on, tiettyjä lakisääteisiä velvoitteita ja rajoitteita lukuun ottamatta, oikeus hoitaa metsiään kuten haluaa. Hänellä on myös oikeus jättää metsänsä hoitamatta, kuten taimikoiden ja nuorten metsien hoitorästit osoittavat.

Hiilinieluista lisätuloa metsänomistajille
joulukuu 21,2020

Puuntuotannon ohella suomalaisilla metsänomistajilla on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toteuttamisessa. Metsien taloudellisen arvon varmistaminen, hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen vaativat monipuolisia ratkaisuja, joissa yksityiset metsänomistajat ovat avainasemassa.

Taloustutka: Kuolinpesien purkaminen ei yksin ratkaise puun liikkumista
elokuu 15,2016

Metsänomistajien innottomuus antaa metsäteollisuuden hakata puuta metsissään on noussut biotalouden kuumaksi perunaksi. Syitä metsätaloudelliseen passiivisuuteen on haettu niin omistajakunnan kaupungistumisesta kuin kuolinpesien päätöksenteon hankaluudesta. Hallitusohjelmassa biotaloutta edistetäänkin muun muassa tavoittelemalla kuolinpesien elinkaaren nopeuttamista.