Uutiset

Veera Holappa

Taloustutka: Työn muutos koskee myös johtamista
heinäkuu 9,2018

Johtamisen täytyy kehittyä uutta työ­ympäristöä tukevaksi. Työmarkkinoiden muutos etenee kovaa vauhtia. Globalisaation ja teknologisen kehityksen myötä ammattirakenne muuttuu ja toisaalta työnteon tavat muuttuvat.Tiimityöskentely, itseohjautuvuus ja etätyöt lisääntyvät. Kaiken tämän myötä myös työntekijöiltä vaadittavat taidot muuttuvat. Toisaalta jatkuvan muutoksen myötä työurat pirstaloituvat.

Taloustutka: Naiset töihin päivähoitoon panostamalla
helmikuu 12,2018

Merkittävin teko, joka parantaa naisten työllisyyttä ja tasa-arvoa työmarkkinoilla, on panostus päivähoidon laatuun, kirjoittaa ekonomistimme Veera Holappa. Päivähoidosta täytyy saada houkuttelevampi ja aiempaa luotettavampi vaihtoehto kotihoidolle.

Taloustutka: Nyt on toiminnan aika
elokuu 21,2017

Työmarkkinoiden muutosvauhti on kiihtynyt huimasti viime vuosina. Niin tehtävärakenne kuin työn tekemisen muodot muuttuvat. Muutoksia aiheuttavat ensinnäkin teknologinen kehitys ja siitä seuranneet ilmiöt digitalisaatio ja robotisaatio. Toisaalta väestörakenteen muutos, kuten ikääntyminen ja maahanmuutto, luo omat haasteensa työvoiman riittävyydelle. Lisäksi perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden välisen rajan hämärtyminen alustatalouden myötä asettaa vaatimuksia työn määrittelylle.

Taloustutka: Vauhtia vientiin
maaliskuu 29,2017

Suomen viennin rakennetta tulee kehittää monipuolisesti, jotta se on vahvempi maailmantalouden heilahteluja vastaan. Myös palveluvientiin pitää kiinnittää huomiota, kirjoittaa ekonomistimme Veera Holappa.