Uutiset

Heidi Forsström-Tuominen

Taloustutka: Pk-yritysten digitalisaatiota edistettävä edelleen
joulukuu 5,2017

Digitalisaatio ei ole kyse åpelkästä somesta tai teknologiasta - koko toimintatapa ja ajattelu ovat muutoksessa, kirjoittaa tutkimuspäällikkömme Heidi Forsström-Tuominen.

Taloustutka: Yrittäjät yhteistyöhön sote-markkinoilla
elokuu 14,2017

Pienten sote-yritysten kilpailuetuja voivat olla muun muassa asiakastarpeiden ymmärrys ja paikallistuntemus, kirjoittaa tutkimuspäällikkömme Heidi Forsström-Tuominen.

Taloustutka: Yritykset tarvitsevat toisinajattelijoita
huhtikuu 3,2017

Nykyinen toimintaympäristö on haastanut keinot, joilla yri­tykset voivat saavuttaa kilpailuetua ja kasvua. Perinteisiä liike­toimintamalleja ja organisointitapoja on muutettava tavoilla, jotka edellyttävät perusolettamusten ja ajattelu­mallien mylläämistä.

Taloustutka: Asumisen yhteisöllisyys dynaamista ja joustavaa
joulukuu 5,2016

Yhteisöllisyys on nykyään monessa yhteydessä käytetty käsite. Kun jotakin käsitettä käytetään paljon, sen merkitys hukkuu helposti. Yhteisöllisyyden käsitettä hyödynnettäessä jää usein epä­selväksi, mihin sillä oikeastaan viitataan ja mitä sillä tarkoitetaan. Käsitteeseen liittyy myös paljon stereotyyppisiä mielikuvia.