Uutiset

Emmi Haltia

Taloustutka: Metsien käyttö ristipaineissa
kesäkuu 12,2017

Yhteiskunnan monia tavoitteita metsille voitaisiin saavuttaa samanaikaisesti metsänomistajien profiloitumisella ja toimintatapojen voimakkaammalla eriytymisellä, kirjoittaa metsäekonomisti Emmi Haltia.

Taloustutka: Vauhtia puun tarjontaan
maaliskuu 9,2017

Metsäteollisuuden investointisuunnitelmien edetessä riittävä puuntarjonta on noussut suureksi huoleksi metsäalalla. PTT:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, kenellä yksityisistä metsänomistajista on metsissään käyttämättömiä hakkuumahdollisuuksia ja hahmoteltiin keinoja, joilla puuntarjontaa olisi mahdollista lisätä.

Taloustutka: Mikä ihmeen yrittäjävähennys?
syyskuu 21,2016

Hallituksen talousarvioesityksen mukaan metsänomistajille on tulossa yrittäjävähennys ensi vuonna. Metsätilojen yrittäjävähennyksen ideana on kannustaa metsänomistajia metsätaloudelliseen aktiivisuuteen ja investointeihin keventämällä puunmyyntitulojen verotusta. Tämä tehdään niin, että metsätalouden pääomaveroa laskettaessa otetaan jatkossa huomioon 95 prosenttia niistä tuloista, jotka jäävät jäljelle menojen vähentämisen jälkeen. Eli verotettava pääomatulo pienenee, maksettavat verot laskevat ja käteen jää enemmän.