Uutiset

Press release: Forest industry prospects weakened by slowing growth of world economy and insect damage in Europe
lokakuu 8,2019

The demand for forest industry products has been weakened this year by the slowing of the world economy, says the Pellervo Economic Research Centre forest sector forecast. The decrease in demand for paper products will clearly be reflected in next year’s paper production figures in Finland. The falling price of pulp will hit bottom this year. Storm and insect damage to forests in Europe have led to an oversupply of sawn goods.

Press release: Finnish wood market to slow down this year due to impacts of climate change and weakening world economy
lokakuu 8,2019

Extreme weather phenomena, insect damage and forest fires in Central Europe and Sweden have increased due to a warming climate. This has resulted in an influx of wood to the market, reducing prices in these regions. As a consequence, the competitive position of the Finnish forest industries has suffered.

Kohti avoimempaa keskustelukulttuuria
lokakuu 7,2019

Monimutkaisista yhteiskunnallisista asioista ja niihin liittyvistä ongelmista keskusteleminen on aika ajoin varsin haastavaa. Monet kysymykset herättävät voimakkaita tunteita. Sellaisia voivat olla mm. ilmastonmuutos, luonnonmukainen ruuantuotanto, metsien hiilinielut, ruoka, maahanmuutto ja kotieläintuotanto – vain muutaman mainitakseni.

Infograafi Metsäalan syksyn 2019 ennusteesta
lokakuu 3,2019

Lue tästä tiivistettynä keskeisimmät metsäennusteet!

Tiedote: Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja Euroopan hyönteistuhot heikentävät metsäteollisuuden vetoa
lokakuu 3,2019

Maailmantalouden kasvun hidastuminen heikentää tänä vuonna metsäteollisuustuot-teiden kysyntää, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Paperin kysynnän lasku näkyy ensi vuonna selvästi myös Suomen paperin tuotannossa. Sellun hinnassa pohja nähdään tänä vuonna. Euroopan myrsky- ja hyönteistuhot ovat aiheut-taneet ylitarjontaa sahatavarasta.