Ajankohtaista

Suomi kuronut Euroopan etumatkan kiinni työn tuottavuudessa

 • PTT:n ekonomistit Janne Huovari ja Jukka Jalava tarkastelevat Suomen viimeaikaista tuottavuuskehitystä käyttämällä vastikään julkaistua kansainvälistä aineistoa (www.euklems.net). Vuonna 2004 Suomen työn tuottavuus oli koko kansantalouden tasolla tasoltaan saavuttanut vanhojen EU-maiden keskiarvon. Tehdasteollisuudessa Yhdysvallat oli Suomen edellä. Teollisuuden alatoimialoilla Suomi oli paras neljällä toimialalla (massa- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus, metallien jalostus ja metallituotteet, sähkötekninen teollisuus). Suomen työn tuottavuus tukkukaupassa ja rakentamisessa oli vuonna 2004 vertailumaita korkeampi.

  Suomen työn tuottavuuden kasvu oli pitkään kansainvälisesti vertaillen nopeaa. Suomen nopea tuottavuuden kasvu oli seurausta siitä, että suhteellisen kehittymätön maa otti kiinni vauraampia ja kehittyneempiä talouksia. Vaurastuminen ja tuottavuuden kasvu nojasivat pitkälti kiinteään ja inhimilliseen pääomaan tehtäviin investointeihin. Laman myötä ja sen jälkeen Suomen tuottavuuskehityksessä on kuitenkin tapahtunut selvä muutos.

  Tarkasteltaessa työn tuottavuuden kasvun lähteitä toimialoittain Suomessa, Yhdysvalloissa ja vanhoissa EU-maissa havaitaan, että suurin osa kasvusta vuosina 1995–2004 juontuu kokonaistuottavuudesta ja muilta toimialoilta tulevien välituotepanosten käytöstä. Näin oli varsinkin nopean tuottavuuden kasvun toimialoilla. Nopeasti tuottavuuttaan Suomessa kasvattaneita toimialoja yhdistää se, että niiden kokonaistuottavuuden kasvu on ollut eurooppalaisittain nopeaa ja välituotekäytön kasvu taas Yhdysvaltojen vastaavia toimialoja nopeampaa. Osittain ko. ulkoistamisilmiö varmaankin johtuu työvoimavaltaisten prosessien siirtämisestä muille toimialoille tai kokonaan muihin maihin.

  Toisaalta tietokoneistuminen on voinut muuttaa toimialojen panosrakenteita. Selvää on, että työpanoksessa ja pääomapanoksessa on Suomessa tapahtunut merkittävää valkokaulustumista ja tietokoneistumista. Vuodesta 1980 vuoteen 2004 Suomen työpanoksen alle 30-vuotiaiden osuus lähes puolittui tehdyistä työtunneista ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus kaksinkertaistui. Lisäksi alle 30-vuotiaiden keskiansiot verrattuna keskipalkkaan aleni 67 prosentista 62 prosenttiin ja myös korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden palkanlisä tippui 162 prosentista 133 prosenttiin. ICT-investointien osuus kaikista investoinneista Suomessa on noussut viidestä prosentista 14 prosenttiin vuodesta 1980 vuoteen 2004

  Muutamilla heikon työn tuottavuuden kasvun teollisuustoimialoilla on vaatimattoman tuottavuuden kasvun kompensoinut hintojen selvä nousu. Ero tuotannon arvon kasvussa suhteessa työtunteihin on näillä aloilla huomattavasti pienempi vertailumaihin nähden kuin työn tuottavuudessa. Yritykset pystyvät nostamaan tuotteidensa hintoja eikä tuottavuuden kasvattamiseen ole pakkoa. Tuottavuushan on yrityksille vain väline saavuttaa päätavoite eli generoida liikevaihtoa ja liikevoittoa.

  Kansainvälinen ja vertaileva näkökulma Suomen tuottavuuskehitykseen Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 96

  Lisätietoja: Ekonomisti Janne Huovari
  puh: 09-3488 8421 tai 050-596 2502, sähköposti: janne.huovari@ptt.fi
  Ekonomisti Jukka Jalava
  puh: 09-3488 8418 tai 050-549 4768, sähköposti: jukka.jalava@ptt.fi