Ajankohtaista

Policy Brief 4/2019: Kotitalousvähennyksen leikkaamisen arvioidaan vähentävän korjausrakentamisalan palveluiden käyttöä ja työllisyyttä

3.syyskuu 2019
Kimmo Mäkilä
KATSO KIRJOITTAJAN MUUT ARTIKKELIT»

  • Pellervon taloustutkimus arvioi kotitalousvähennyksen leikkauksen käyttäytymisvaikutuksia korjausrakentamisen määrään nojautuen Suomen ja Ruotsin kotitalousvähennysten aikaisempien muutosten historiaan, taloustieteen perusteoriaan ja haastattelututkimukseen rakennuspuusepänteollisuuden yrityksille. Yhtenä vähennyksen vaikutuksien arvioinnin ongelmista on, ettei ole olemassa tarpeeksi akateemista empiiristä tutkimusta kotitalousvähennyksen syy-seuraussuhteiden vaikutuksista. Empiiristä tutkimusta hankaloittaa lisäksi kotitalousvähennyksen tiheä muutostahti Suomessa.  

     

    Lue koko Policy Brief tästä