Ajankohtaista

Missä ongelmaton tilasto luuraa?

10.syyskuu 2018
Johannes Piipponen
KATSO KIRJOITTAJAN MUUT ARTIKKELIT»

 

Kirjoittaja on PTT:n maatalousekonomisti @jpiippon

 

Monesti tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla reagoida tulevaan. Uudet, muuttuneet ja muuttuvat asiat kiinnostavat. Tavallisesti suuret muutokset huomataan kuitenkin vasta jälkikäteen paristakin syystä. Ensinnäkään tutkija ei voi aina odottaa uusimpia tilastotietoja tai jos odottaa, myös julkaisua saa odottaa.Toiseksi tapahtumahetkellä on mahdoton arvioida, mitkä trendit ovat lyhytkestoisia ja mitkä pysyväisluonteisia.

 

Kilpaillaan aikaa vastaan. Julkiset tilastot eivät useinkaan mahdollista ajantasaista tutkimusta. Huonoimmassa tapauksessa ne eivät mahdollista tutkimista ollenkaan. Myöskään yksityisten, yritysten keräämien, tilastojen kanssa ei aina onnista. Aineisto voi olla hyvin arvokasta, tai se ei täytä tieteelliselle tutkimukselle annettuja kriteereitä. Voi myös olla, ettei aineistoa yksinkertaisesti haluta luovuttaa tutkijoiden käyttöön.

 

Aineiston käyttöoikeusasiat tekevät tutkimusten replikoinnista hankalaa, jolloin uskottavuuskin kärsii. Replikoinnilla tarkoitetaan mahdollisuutta toistaa tutkimus ja testata siinä esitetyt väitteet. On ilmeisesti ajauduttu pisteeseen, jossa kaikesta tiedosta pidetään kiinni kynsin hampain, ettei mahdollinen kilpailija vain ehdi edelle tai julkaise epäedullista informaatiota. Joku voisi jopa miettiä, kuinka objektiivista julkaistu tieto on, jos aineiston haltija ajattelee taustalla omaa etuaan.

 

Tiedon ei kuitenkaan tarvitse merkitä valtaa. Ei enää. Dataa on kyllä olemassa enemmän kuin koskaan ennen. Mikäli avoimuus kasvaa, kasvaa myös tehokkuus. Kyse on enemmänkin siitä, kuka osaa käyttää aineistoa parhaiten ja ottaa siitä suurimman hyödyn irti.

 

Edistystä on tapahtunut ja kehujakin annetaan. Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen julkisista tilastoista kuka tahansa voi tutkia vaikkapa maa-, metsä- ja kalatalouteen liittyviä asioita melko tarkastikin. Uusia tilastoja on avattu muun muassa maatalous- ja puutarhayritysten tunnusluvuista. Jatkossa hyönteistuotannostakin saadaan lukuja pöydälle. Vaikka osassa aikasarjoista on vakavaa tutkimusta ajatellen vielä melko vähän havaintoja, on uusien tilastojen avaaminen silti hieno askel kohti avoimien aineistojen aikakautta.

 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 10.9.2018