Valtiovarainvaliokunnalle 16.10.2018 / Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 HE 123/2018vp
lokakuu 16,2018
Lausunto valtiovarainministeriölle 28.9.2018 / Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolainsekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
syyskuu 28,2018
Lausunto valtiovarainvaliokunnalle 22.5.2018 / Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019—2022, VNS 1/2018 vp
toukokuu 22,2018
Ympäristövaliokunnalle 6.4.2018 / Hallituksen esitys vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta. (HE 12 / 2018vp)
huhtikuu 9,2018
Lausunto tarkastusvaliokunnalle 15.3.2018 / Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019—2022, VNS 1/2018 vp
maaliskuu 15,2018
Seutukaupunkiohjelman valmisteluun 7.3.2018
maaliskuu 7,2018
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle 22.2.2018 / Ruuan ja maanviljelyn tulevaisuus, Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Komission tiedonanto
helmikuu 22,2018
Lausunto tarkastusvaliokunnalle 30.1.2018 / Asuntopolitiikan kehittämiskohteet
tammikuu 30,2018
Valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostolle 4.10.2017 / Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 (HE 106/2017 vp)
lokakuu 16,2017
Valtiovarainvaliokunnalle 10.10.2017 / Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 (HE 106/2017 vp)
lokakuu 13,2017