Tarkastusvaliokunnalle 20.2.2020 / K 20/2019 vp Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019
elokuu 7,2020
Valtiovarainvaliokunnalle 22.10.2019 / VNS 2/2019 vp HE 29/2019 vp
elokuu 7,2020
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 22.10.2019 / Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
elokuu 7,2020
Maa- ja metsätalousministeriölle 8.2.2019 / Asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2020
elokuu 7,2020
Maatalousjaostolle 17.10.2019 / Arvio talousarvion vaikutuksesta maatalouden kannattavuuteen ja maatalouden yrittäjätuloon
elokuu 7,2020
Hallitusneuvottelujen kestävän talouden ryhmälle 13.5.2019 / Talouden näkymät ja johtopäätökset talouspolitiikalle
elokuu 7,2020
Tarkastusvaliokunnalle 30.1.2019 / K 11/2018, K 21/2018, E 80/2017
helmikuu 19,2019
Asiantuntijalausunto 8.2.2019 / Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2020.
helmikuu 11,2019
Lausunto suurelle valiokunnalle 31.10.2018 / Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista U45/2018
marraskuu 1,2018
Maa- ja metsätalousvaliokunnalle 25.10.2018 / Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi
lokakuu 26,2018