Ajankohtaista

Koronavirus huojuttaa myös metsäalaa

24.helmikuu 2020
Matti Valonen
KATSO KIRJOITTAJAN MUUT ARTIKKELIT»

Kirjoittaja on PTT:n metsäekonomisti. Twitter: @mavalonen

Koronavirus huojuttaa myös metsäalaa

Koronavirusepidemian leviäminen on terveyden lisäksi riski maailmantaloudelle. Osassa Kiinaa, kuten suurimmissa kaupungeissa ja Wuhania ympäröivässä Hubein maakunnassa, yhteiskunta on pysähtynyt ja ihmiset on määrätty pysymään kodeissaan. Tehtaat on suljettu, kun työntekijöitä ei lasketa työpaikoilleen. Kotona ollessaan ihmiset eivät kuluta tuotteita ja palveluita kuten tavallisesti. Talouselämä on seisahtunut, minkä vuoksi osa tuonti- ja vientisatamista on kiinni.

Kiinan tapahtumat heijastuvat maailmantalouden kautta metsäteollisuuden lopputuotemarkkinoihin ja niiden välityksellä suomalaisiin puuta jalostaviin yrityksiin ja lopulta puukauppoihin sekä raakapuun hintoihin. Sellun ja sahatavaran maailmanmarkkinoilla Kiina on merkittävä tekijä. Suomen sellun viennistä 33 prosenttia ja sahatavaran viennistä 12 prosenttia suuntautui Kiinaan vuonna 2018.

Epidemia on kulkutauti, joka tarttuu suureen osaan jonkin alueen väestöstä. Pandemiasta voidaan puhua, kun kulkutauti ulottuu yli maanosien ja tartuttaa suuren osan niiden väestöstä. Koronaviruksen tarkempi vaikutus maailmantalouteen riippuu siitä, miten laajalti epidemia leviää Aasiassa ja leviääkö se pandemiana useisiin maanosiin. Yksittäisiä sairastapauksia on ympäri maailman, mutta pandemia se ei vielä ole.

Mikäli koronaviruksen leviäminen pysähtyy Kiinaan, kestää pahin vaihe muutamia kuukausia. Tällöin taloudellinen vaikutus muuhun maailmaan jää melko pieneksi. Mutta vaikutukset ovat sitä suurempia, mitä laajemmalle tauti yltää.

Tilanteen seurauksena Kiinan talouden kasvuvauhdin on ennustettu hidastuvan selvästi kahdella ensimmäisellä kvartaalilla. Kiinasta vaikutukset leviävät tuotanto- ja logistiikkaketjujen sekä turismin kautta ympäri maailman. Kuitenkin maailmantalouden kasvu hiljenee Kiinaa vähemmän – ellei epidemia muutu pandemiaksi.

Kun koronavirus aikanaan saadaan kuriin ja talouselämä alkaa palautua entiselleen, tulee tämä näkymään nopeasti markkinoilla. Epidemian aikana varastot ehtyvät, ja kun lopulta tilanne alkaa palautua, kasvaa sahatavaran ja sellun kysyntä hetkellisesti suureksi. Koronavirus varjostaa siis joka tapauksessa metsäteollisuustuotteiden jo ennestään hankaluuksissa olevia markkinoita. Tämä heijastuu lopulta kotimaan puumarkkinoihin.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 24.2.