Ajankohtaista

ASUNTOHINTOJEN NOUSU TASOITTUU

 • Korkojen nousun myötä asuntojen kallistuminen tasaantuu, ilmenee PTT:n asuntomarkkinaennusteesta. Ekonomistien Janne Huovarin ja Petri Mäki-Fräntin mukaan koko maan tasolla asuntojen hinnat kallistuvat vuositasolla keskimäärän vajaat kaksi prosenttia vuosina 2007-2009. Omistusasumisen reaaliset pääomakustannukset eivät ole viimeiseen kymmeneen vuoteen juuri muuttuneet asuntojen kallistumisesta huolimatta, sillä asuntoluottojen korkojen lasku on kompensoinut hintojen nousun. Kohonneiden korkojen myötä omistusasumisen kustannukset nousevat kuitenkin nopeasti ellei asuntojen hintojen nousu taitu.

  Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välinen ero asuntohinnoissa ei enää kapene, kuten on tapahtunut muutamana viime vuotena. Muutokseen on syynä lähinnä Helsingin muuttotappion kääntyminen muuttovoitoksi lisääntyneen maahanmuuton myötä ja asuntorakentamisen vähäisyys Helsingissä.

  Vaikka asuntorakentaminen on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti, pääkaupunkiseudun ja varsinkin Helsingin asuntojen aloitukset ovat vähentyneet erittäin alhaiselle tasolle. Liian pieni asuntotuotanto kysyntään nähden on osaltaan syynä korkeisiin asuntojen hintoihin. Kysyntään perustuen asuntorakentamisen aloitusten määrä lisääntyykin pääkaupunkiseudulla. Ennusteen toteutuminen on kuitenkin kiinni mm. kaavoituksesta.

  Koko maassa asuntorakentaminen säilyy nykyisellä tasollaan, sillä muualla maassa rakentaminen vähenee Tamperetta lukuun ottamatta. Laskusta huolimatta suhteellisesti vilkkainta rakentaminen on edelleen Oulun seudulla.

  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen ennuste perustuu taloudellisiin ja väestöllisiin tekijöihin nojaavaan alueellisten asuntomarkkinoiden ennustemalliin. Mallin avulla ennustetaan asuntojen hintojen, asuntorakentamisen aloituksia ja asutun asuntokannan kasvua 3-4 vuoden aikavälillä. Ennustemallissa ei ole otettu huomioon lyhyen aikavälin markkinapsykologiaan ja rakentamisen hallinnollisiin rajoituksiin, kuten kaavoitukseen, liittyviä tekijöitä.

  Lisätietoja: Janne Huovari puh. 09 34 888 421

  Petri Mäki-Fränti puh. 09 34 888 420

  Raija Volk puh. 09 34 888 417, 040 590 3430


  Asuntohintojen keskimääräinen vuosimuutos (%).

  2003–2005

  2006e

  2007–2009e

  Koko maa

  7,1

  7,4

  1,7

  Pääkaupunkiseutu

  6,6

  8,2

  1,8

  Helsinki

  6,6

  9,4

  1,6

  Espoo-Kauniainen

  6,5

  4,8

  2,0

  Vantaa

  6,8

  8,0

  2,0

  Kehyskunnat

  7,6

  7,2

  2,1

  Turun sk

  9,3

  7,8

  1,7

  Tampereen sk

  8,7

  9,6

  2,1

  Oulun sk

  6,5

  3,4

  2,3

  Muut suuret kaupungit

  8,1

  6,8

  1,6

  Muut kaupungit etelä

  6,5

  10,8

  1,6

  Muut kaupungit pohjoinen

  5,7

  5,2

  1,4

  Maaseutu etelä

  6,5

  7,4

  1,5

  Maaseutu keskinen

  4,9

  7,0

  1,1

  Maaseutu pohjoinen

  5,1

  3,1

  1,2

  Lähde: 2003-2005 Tilastokeskus, ennuste PTT

  Asuntojen aloitukset alueittain keskimäärin vuodessa, kpl

  2002-2005

  2006-2009e

  Koko maa

  32600

  32900

  Pääkaupunkiseutu

  7100

  10200

  Helsinki

  2900

  5000

  Espoo-Kauniainen

  2300

  2400

  Vantaa

  1900

  1900

  Kehyskunnat

  2200

  2100

  Turun sk

  1600

  1700

  Tampereen sk

  3000

  3200

  Oulun sk

  2800

  2300

  Muut suuret kaupungit

  6000

  5500

  Muut kaupungit etelä

  4100

  3800

  Muut kaupungit pohjoinen

  2600

  2300

  Maaseutu etelä

  1300

  1200

  Maaseutu keskinen

  1100

  900

  Maaseutu pohjoinen

  900

  700

  Lähde: 2002-2005 Tilastokeskus, ennuste PTT


  Asutun asuntokannan (m2) keskimääräinen vuosimuutos 2000–2008, %.

  2000–2004

  2006–2009e

  Koko maa

  1,5

  1,3

  Pääkaupunkiseutu

  1,8

  1,8

  Helsinki

  1,2

  1,6

  Espoo-Kauniainen

  2,8

  2,2

  Vantaa

  2,2

  2,3

  Kehyskunnat

  2,9

  1,9

  Turun sk

  1,7

  1,4

  Tampereen sk

  2,4

  1,9

  Oulun sk

  3,1

  2,5

  Muut suuret kaupungit

  1,5

  1,2

  Muut kaupungit, etelä

  1,2

  1,1

  Muut kaupungit, pohjoinen

  1,1

  1,1

  Maaseutu, etelä

  0,7

  0,9

  Maaseutu, keskinen

  0,5

  0,5

  Maaseutu, pohjoinen

  0,6

  0,9

  Lähde: 2000-2004 Tilastokeskus, ennuste PTT