Ajankohtaista

Metsä – talouden osa vai sukusi perintöä?
helmikuu 9,2022

Sehän tiedetään, että metsillä on omistajilleen hyvin erilaisia merkityksiä, ja näiden painottaminen vaihtelee metsänomistajien kesken. Jotkut painottavat tuloja ja taloudellista turvallisuutta, toiset virkistyskäyttöä ja aineettomia hyötyjä ja monitavoitteiset useampia hyötyjä samanaikaisesti. Tämä näkyy myös puukaupoissa – tuloja ja turvaa korostavista lähes kaksinkertainen osuus tekee puukauppaa virkistyskäyttöä painottaviin verrattuna.

PTT:n uutiskirje - Kiinteistörahastot kasvaneet nopeasti, maatalouden kannattavuuskriisi jatkuu
helmikuu 9,2022

PTT julkistaa asuntomarkkinaennusteen 16. helmikuuta - ilmoittaudu webinaariin täällä
helmikuu 8,2022

nnusteessa tarkastellaan asuntojen hintakehitystä ja vuokria lyhyellä aikavälillä sekä luodaan katsaus Suomen asuntomarkkinoiden pidemmän ajan näkymiin. Ennuste julkaistaan webinaarissa, ja sen esittelevät ekonomisti Veera Holappa ja toimitusjohtaja Markus Lahtinen. Kommentaattorina on kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta.

Tutkimus: Sijoitukset asunto-, tontti- ja metsärahastoihin moninkertaistuneet viidessä vuodessa
helmikuu 3,2022

Suomessa toimi vuoden 2021 alussa 57 asuntorahastoa, 18 tonttirahastoa ja 14 metsärahastoa, joiden varojen kokonaismäärä on yhteensä noin kahdeksan miljardia euroa. Tiedot selviävät Pellervon taloustutkimus PTT:n raportista, jossa on tarkasteltu näiden rahastojen toimintaa. Tilastotiedon puutteet vaikeuttavat rahastojen markkinavaikutusten arviointia, mutta esimerkiksi metsärahastoilla on selkeitä alueellisia vaikutuksia metsämaan kysyntään Pohjois-Suomessa.

Tiedote: Joka kolmas metsänomistaja ei arvioi metsätaloutensa kannattavuutta – moni ei myisi metsätilaansa mistään hinnasta
tammikuu 31,2022

Noin joka kolmas suomalainen metsäomistaja ei arvioi oman metsätaloutensa kannattavuutta millään tavalla, kertoo Pellervon taloustutkimuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Työtehoseuran tutkimus. Alle puolella metsänomistajista puolestaan on kokonaiskäsitys puunmyyntitulojensa käytöstä. Metsänomistuksessa painottuvatkin vahvasti myös muut kuin taloudelliset tekijät: yli kolmasosa ei myisi metsätilaansa pois mistään hinnasta.

Vanheneva Suomi tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa talouskasvun ylläpitämiseksi
tammikuu 31,2022

Pellervon taloustutkimus ja Merit Economics tekivät Akava Worksin toimeksiannosta.selvityksen työperäisestä maahanmuutosta ja sen vaikutuksista talouteen: Selvitys esittää mallinnuksen pohjalta neljä vaihtoehtoista tulevaisuudennäkymää.

PTT julkaisee helmikuun alussa tutkimuksen asunto-, tontti- ja metsärahastoista Suomessa
tammikuu 27,2022

Tutkimuksesta käy ilmi muun muassa asunto-, tontti- ja metsärahastojen lukumäärät ja niihin sitoutuneet pääomat sekä metsärahastojen osuus metsätilakaupoista alueittain.

Miten työperäinen maahanmuutto kehittyy? - Tule kuuntelemaan Akavan järjestämä keskustelu PTT-selvityksestä
tammikuu 25,2022

Pellervon taloustutkimus ja Merit Economics tekivät Akava Worksin toimeksiannosta selvityksen työperäisen maahanmuuton vaihtoehtoisista näkymistä.

PTT:n maa- ja elintarviketalouden tilannekatsaus: Kustannusten nousu rasittaa yhä maatalouden kannattavuutta
tammikuu 18,2022

Maatalouden yrittäjätulo on jäämässä ennakoituakin heikommaksi vuonna 2021, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n maa- ja elintarviketalouden tilannekatsaus. Syynä on etenkin lannoitteiden ja energian huima hinnannousu. Tilanne aiheuttaa maataloudessa sopeuttamistoimia. Elintarvikeviennin noususuhdanne taittui viime vuonna.

REKRY: Kesärekry käynnistyi, hae meille tutkimusharjoittelijaksi!
tammikuu 17,2022

Onko haaveissasi tutkijanura tai haluatko kartuttaa kokemustasi yhteiskunnallisesti merkittävässä työssä? Oletko kiinnostunut kansantalouden, metsä- ja ympäristötalouden, maatalouden tai elintarvikemarkkinoiden kysymyksistä? Innostutko ajankohtaisista aiheista, kuten ilmastokysymykset tai nuorten taloustaitojen vahvistaminen digiyhteiskunnassa? Teemme myös poikkitieteellistä tutkimusta ja yhteistyötä muiden tutkimusyhteisöjen kanssa.