1. Rekisterin nimi

Pellervon taloustutkimus Ry:n sidosryhmä- ja markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Pellervon taloustutkimus Ry (0298708-0)
Eerikinkatu 28 A
00180 Helsinki
puh. +358 9 3488 844

3. Yhteystiedot rekisteriasioissa

Viestintäpäällikkö Kimmo Mäkilä

Sähköposti: ptt@ptt.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään sidosryhmäviestintään, kuten uutiskirjeiden, tiedotteiden sekä kutsujen lähettämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöistä seuraavat tiedot:

  • Nimi

  • Sähköpostiosoite

  • Kotikunta

  • Organisaatio

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteri koostetaan Pellervon taloustutkimus Ry:n jäsentietojärjestelmästä. Yksityishenkilöiden osalta tiedot perustuvat henkilön omaan ilmoitukseen. Rekisteriä ei siten päivitetä säännöllisesti.

7. Tietojen luovuttaminen

Pellervon taloustutkimus Ry ei luovuta henkilö- tai yhteystietoja yhdistyksen ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on tallennettu Koodiviidakko Oy:n alustalle, jota käytetään PTT:n uutiskirjeen tekemiseen ja jakeluun. tietoihin on pääsy vain nimetyillä käyttäjillä ja pääsy järjestelmään on suojattu salasanoin.