Toimiala- ja liiketalous

Johtamista, arvoketjuja, omistajuutta

Toimiala- ja liiketalouden tutkimusryhmän tutkimuskysymykset liittyvät eri yhtiömuotoisten yritysten ja organisaatioiden päätöksentekoon ja toiminnan ohjaamiseen. Teemme tutkimusta liiketoiminnan ja organisaatioiden kuvaamiseksi, ymmärtämiseksi ja selittämiseksi.

Tutkimusalueitamme ovat johtaminen ja arvoketjujen johtaminen, liiketoimintamallit ja yhtiömuodot, strateginen johtaminen, yhteistyö-, jakamis- ja alustaliiketalous sekä yrittäjyys ja omistajuus. Toimiala- ja liiketalouden tutkimusryhmän näkökulma on yritysten tai organisaatioiden sisällä ja verkostoissa; niiden toiminnassa, rakenteissa ja prosesseissa.

Ryhmämme jäsenet ovat tutkineet muun muassa organisoinnin ja työnteon uusia tapoja, työn merkityksellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja tiimityötä organisaatioissa, tiimiyrittäjyyttä ja startupeja sekä yritysten ja yrittäjien välistä yhteistyötä.

Tutkimushankkeissa käytetään menetelmiä laidasta laitaan, mutta tutkimusryhmän paino on laadullisella tutkimuksella. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään ilmiötä, ja tutkimus keskittyy usein toimijoiden kokemuksiin, näkemyksiin ja merkityksiin sekä uuden luomiseen. Laadullisen tutkimuksen standardit ovat globaalisti kehittyneet ja tavoitteena on aineistojen käsittelyn ja analyysien korkea taso. Toteutamme luotettavasti ja sujuvasti esimerkiksi yksilö- ja ryhmähaastatteluja sekä osallistavia työpajoja.