Kansantalous

Julkista- ja aluetaloutta, asumista ja työmarkkinoita

 

Suomen ja maailman talouden seuranta sekä ennustetyö luovat tutkimusryhmän osaamisen perustan. Tutkimusryhmän työssä globaalin talouden trendit yhdistyvät kansantalouden ja aluetalouden kehitykseen. Kansantalouden tutkimusryhmän keskeisiä tutkimusteemoja ovat aluetalous, asuntomarkkinat, työmarkkinat, innovaatiot ja julkinen talous. 

Pitkään jatkunut talouden taantuma on johtanut julkisen talouden kiristymiseen, joten julkisen talouden kestävyys on noussut keskeiseksi tutkimusteemaksi. 

Asuntomarkkinoiden tutkimuksessa PTT:hen on muodostunut erityisosaamista. Vuosittain toteutetaan hankkeet asuntomarkkinoista ja asumismenoista ja asuntomarkkinoiden eri teemoja käsittelevissä hankkeissa syvennytään teemaan.

Työmarkkinat muuttuvat monelle tapaa teknologian muutoksen ja muiden globaalin talouden trendien seurauksena. Työmarkkinoiden tutkiminen keskittyy muutosten vaikutuksiin suomalaisilla työmarkkinoilla. Maahanmuuttajien työllisyys on ajankohtainen tutkimusteema, josta tuotetaan tutkimustietoa päätöksenteon tueksi.

Katso ryhmän uusimmat tutkimukset ja julkaisut täältä