Käynnissä olevia hankkeita

Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset

Kansantalouden tutkimusryhmä
12 heinäkuu 2018

Hanke: Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset -hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa työvoiman ja väestön liikkuvuudesta ja monipaikkaisuudesta. Työvoiman ja työpaikkojen kohtaantoa voitaisiin parantaa työvoiman liikkuvuutta ja monipaikkaisuutta edistämällä. Työvoiman kohtaannon lisäksi liikkuvuus ja monipaikkaisuus liittyvät alueiden yksityisten ja julkisten palveluiden kysyntään sekä liikennevälineiden ja infrastruktuurin käyttöön ja investointitarpeisiin. Liikkuvuudella on vaikutusta myös innovaatio- ja kehitystoimintaan sekä työmarkkinoiden kansainvälistymiskehitykseen ja kilpailuun osaavasta työvoimasta. Alueellinen liikkuvuus saa monenlaisia muotoja, esimerkiksi asuinpaikan vaihtaminen, päivittäinen ja pitkänmatkan pendelöinti ja monipaikkainen asuminen sekä kansainvälinen liikkuvuus. Monipaikkaisuus on kasvava ilmiö ja siihen liittyy niin etätyö, perheen useampi asunto kuin vapaa-ajanasunnolta työskentely. Digitalisaatio mahdollistaa uudella tavalla joustavuuden työn tekemisen tavoissa ja paikassa. Hankkeessa selvitetään, miten liikkuvuutta ja monipaikkaisuutta voitaisiin hyödyntää työmarkkinoiden kohtaannon tehostamiseksi, mitä liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden lisääntymisestä seuraa ja mitä se tarkoittaa erilaisten alueiden kasvulle ja kehitykselle. Keskeisinä tavoitteina on edesauttaa tulevien kasvupalveluiden kehittämistä työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi, ja monipaikkaisuuden laajuuden kartoittaminen.
Kesto: 2/2018-12/2019

Tavoitteet:

Hankkeessa (1) kartoitetaan alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden nykytilaa ja laajuutta eri näkökulmista ja erilaisten aluetyyppien kautta, (2) selvitetään jo käytössä olevia ja mahdollisia uusia keinoja edistää työvoiman ja työn liikkuvuutta työmarkkinoiden kohtaannon parantamiseksi, (3) tuotetaan tietoa tulevien kasvupalveluiden kehittämiseen, ja (4) suunnitellaan tutkimuksellinen koeasetelma varsinaisen liikkuvuutta edistävien toimien vaikutusarviolle.

Rahoittaja:

Valtioneuvoston kanslia

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, LUKE, Oulun yliopisto, 4FRONT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Janne Huovari

Hankkeen muut tutkijat:

PTT: Eeva Alho, Laura Ansala, Veera Holappa

Lisätietoja:

Janne Huovari