Käynnissä olevia hankkeita

Vuonna 2019 PTT:llä on käynnissä hankkeita kaikkien avainteemojemme;

asumisen, globalisaation ja aluekehityksen, hyvinvoinnin, metsän ja ruoan ympärillä.

ASUMINEN

Pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asuinalueiden eriytymiseen

Asumismenot 2019

Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2018-2019

Asumispreferenssit

KANSANTALOUS

Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot

Dieselin verotuen vaikutusten arviointi

Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset

HYVINVOINTI

Alueellinen tilinpitojärjestelmä ja kansantuotteen mittaaminen maakunnittain

Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle

Work, inequality and public policy - Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (OSA 2)

METSÄ JA YMPÄRISTÖ

Metsänomistajien tavoitteet Metsään.fi -palvelussa

Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut: Säätyö

Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa

RUOKA

EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen - vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous

Hyvinvointimerkki

Maatalousalan kilpailukyky

Maatalouspolitiikka ja ekosysteemipalvelut

Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus

Maatalouden rahoitusasema