Käynnissä olevia hankkeita

Vuonna 2019 PTT:llä on käynnissä hankkeita kaikissa avainteemoissamme;

asuminen, globalisaatio ja aluekehitys, hyvinvointi, metsä ja ruoka. Lue lisää ->

ASUMINEN

Asunto-osuuskunnan toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen

Pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asuinalueiden eriytymiseen

Asumismenot 2019

Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2018-2019

KANSANTALOUS

Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot

Dieselin verotuen vaikutusten arviointi

Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset

HYVINVOINTI

Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle

Work, inequality and public policy - Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (OSA 2)

METSÄ JA YMPÄRISTÖ

Metsänomistajien tavoitteet Metsään.fi -palvelussa

Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut: Säätyö

Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa

RUOKA

Digitaaliset palveluratkaisut ja toimintamallit maataloussektorin elinvoimaisuuden edistäjinä

EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen - vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous

Hyvinvointimerkki

Maatalousalan kilpailukyky

Maatalouspolitiikka ja ekosysteemipalvelut

Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus