Maa -ja elintarviketalous

Maa- ja elintarviketalous 2018 syksy
syyskuu 25,2018

Maa- ja elintarviketalous 2018 kevät
maaliskuu 27,2018

Maa- ja elintarviketalous 2017 syksy
syyskuu 26,2017

Maa- ja elintarviketalous 2017 kevät
huhtikuu 4,2017

PTT-ennuste: Maailmantalouden yleinen talouskasvu on piristänyt kuluttajakysyntää. Vahvistuva kysyntä on kasvattanut maailmankauppaa ja sen vaikutukset näkyvät myös maatalous- ja elintarvikemarkkinoilla. Talouskasvu on saanut aikaan markkinakäänteen. Hintojen lasku on pysähtynyt, mutta vaikutukset näkyvät markkinoilla vasta viiveellä.

Maa- ja elintarviketalous 2016 - syksy
syyskuu 29,2016

Maidon tuottajahinnat ovat kääntymässä varovaiseen nousuun sekä Euroopassa että Suomessa. Yrittäjätulo nousee energian ja lannoitteiden hintojen laskun avittamana. Ruuan kuluttajahinta kääntyy kaksi vuotta jatkuneen laskun jälkeen nousuun.

Maa- ja elintarviketalous – 2016 kevät
huhtikuu 5,2016

Viime vuosina korjatut ennätyssadot, täydet varastot sekä odotukset korkeasta satotasosta kuluvana vuonna pitävät viljan maailmanmarkkinahinnat laskussa. Suomen viljamarkkinoilla vehnän tuotantoala pienenee tänä vuonna, mikä kääntää hinnan hienoiseen nousuun. Ensi vuonna myös ohran ja kauran hinnoissa nähdään pientä nousua, kun niiden tuotanto pienentyy.

Maa- ja elintarviketalous – syksy 2015
lokakuu 6,2015

Maidon ja sianlihan tuottajahinnat laskivat alkuvuodesta kovaa kyytiä. Hintojen lasku johtui sekä EU:n sisämarkkinoiden kasvaneista tuotantomääristä, hitaasti kasvaneesta kysynnästä sekä yleisesti matalista vientihinnoista. Tältä erää tuottajahintojen laskut on kuitenkin nähty ja loppuvuonna hinnoissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Maa- ja elintarvike kevät 2015
maaliskuu 31,2015

Alkuvuodesta edelleen voimakkaasti laskenut maidon tuottajahinnan lasku pysähtyy loppuvuodesta. Myös viime vuonna alkanut sianlihan tuottajahinnan lasku päättyy. Viljan hinnoissa nähdään syksyllä pieni nousu, mutta viime vuosien ennätyssadot ja kohtuullisen korkeana pysyvä tuotantomäärä hillitsevät hinnan nousua. Huolimatta laskun pysähtymisestä, tuottajahinnoissa jäädään viime vuotta matalammalle tasolle.

Maa- ja elintarviketalous 2014 – syksy
lokakuu 2,2014

Maatalouden tuottajahinnat jatkavat laskuaan. Hintatason laskun taustalla on viime vuosina kasvanut tuotanto. Lisävauhtia hintojen laskuun tuovat vientinäkymien heikentyminen ja talouden taantuma, mikä heikentää kysynnän kasvua. Tänä vuonna tuottajahinnat laskevat niin maito-, liha- kuin viljatuotteissa. Viljan hintoja painaa alaspäin eri puolilla maailmaa korjatut ennätystason sadot. Sianlihamarkkinoilla painetta tuottajahintaan aiheuttaa sianlihan kysynnän kasvun hidastuminen, tiukka hintakilpailu vähittäiskaupassa sekä Venäjän alkuvuodesta sianlihalle asettama tuontikielto.