Uutiset

Tiedote: EU:n ja USA:n maataloustuet kulkevat eri suunnista kohti täysremonttia
helmikuu 27,2017

Maatalouden tukijärjestelmien olisi uudistuttava ripeää vauhtia, katsoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n selvitys. Nykyiset järjestelmät ovat muodostuneet liian kalliiksi siihen nähden, miten julkista rahaa on käytettävissä. Kuitenkaan ne eivät ole suojanneet viljelijöitä äkillisiltä tulonvaihteluilta. Selvityksessä vertailtiin Yhdysvaltain ja EUroopan unionin maataloustukipolitiikkaa.

Tiedote: Talkootyön murros näkyy haja-asutusalueiden infrassa - ylläpito vaatii yhä ammattimaisempaa otetta
helmikuu 23,2017

Muuttoliike, väestön vanheneminen ja vaatimustason nousu asettavat jatkuvasti kovenevia paineita haja-asutusalueiden infrajärjestelmille, kuten teille, vesihuollolle ja tietoliikenteelle. Perinteinen tapa ylläpitää niitä muun muassa talkoilla on vaikeuksissa. PTT, Suomen tieyhdistys ja Pellervo-seura selvittivät, miten infra voitaisiin turvata.

Taloustutka: Viljelijöiden taloudellinen turvaverkko
helmikuu 20,2017

Viime vuosien markkinamuutokset ovat osoittaneet, että suorat tuet ovat riittämätön turvaverkkomekanismi äkillisiin tulovaihteluihin. Suorat tuet eivät ole pystyneet tasoittamaan maatalouden tuottajahintojen laskusta seuranneita äkillisiä tulonmenetyksiä. Muutokset markkinoilla ovat johtaneet siihen, että vakuutusperusteisilla mekanismeilla on periaatteessa parhaat mahdollisuudet vastata maataloustuotannon taloudellisiin riskeihin, kirjoittaa maatalousekonomisti Heini Toikkanen.

PTT:n kansantalousryhmän tutkimusjohtajaksi KTT Olli-Pekka Ruuskanen
helmikuu 17,2017

Ruuskasella on monipuolinen kokemus ammattiekonomistin ja tutkijan tehtävistä Suomessa ja kansainvälisesti. Hän tuo PTT:lle laajaa osaamista muun muassa vakuutus- ja rahoitusmarkkinoista, data-analytiikasta ja alustataloudesta. ”Olen erityisen kiinnostunut taloudellisesta lukutaidosta ja sen vahvistamisesta Suomessa. Se on nyt ajankohtainen aihe, sillä suomalaisnuorten talousosaaminen mitataan ensi vuonna Pisa-tutkimuksessa”, Ruuskanen sanoo. Hän aloittaa tehtävässä 1.6.

PTT:n loppuraportti: Biotalouden edistäminen kaipaa tuekseen sääntelyn ja tutkimuksen lisäksi kansalaisia
helmikuu 14,2017

Biotalouden tutkimushankkeessa selvitettiin muun muassa sääntelyn uudistamista, kuluttajien asenteita ja puun käytön talousvaikutuksia.