Ympäristövaliokunnalle 6.4.2018 / Hallituksen esitys vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta. (HE 12 / 2018vp)
huhtikuu 9,2018
Seutukaupunkiohjelman valmisteluun 7.3.2018
maaliskuu 7,2018
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle 22.2.2018 / Ruuan ja maanviljelyn tulevaisuus, Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Komission tiedonanto
helmikuu 22,2018
Valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostolle 4.10.2017 / Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 (HE 106/2017 vp)
lokakuu 16,2017
Valtiovarainvaliokunnalle 10.10.2017 / Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 (HE 106/2017 vp)
lokakuu 13,2017
Valtiovarainvaliokunnalle 9.5.2017 / Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 (VNS 4/2017 vp)
toukokuu 9,2017
Valtiovarainministeriölle 28.3.2017 / Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportti
maaliskuu 28,2017
Talousvaliokunnalle 15.3.2017 / Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 (VNS 7/2016 vp)
maaliskuu 16,2017
Työ- ja tasa-arvovaliokunnalle 14.3.2017 / Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta (VNS 1/2017 vp)
maaliskuu 14,2017