Valtiovarainministeriölle 28.3.2017 / Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportti
maaliskuu 28,2017
Talousvaliokunnalle 15.3.2017 / Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 (VNS 7/2016 vp)
maaliskuu 16,2017
Työ- ja tasa-arvovaliokunnalle 14.3.2017 / Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta (VNS 1/2017 vp)
maaliskuu 14,2017