Blogi

Tutkijoidemme kolumneja sekä juttuja tutkimusaiheistamme ja erikoistumisteemoistamme

Taloustutka: Pisara meressä
huhtikuu 20,2017

Valtamerissä vellovat muovipyörteet, merien muovijäte­ongelma ja muovin kertyminen eläinkuntaan ovat tulleet viime vuosina uutisoinnista tutuiksi. Muovin päätyminen luontoon on todellinen ongelma ja uhka paitsi luonnolle myös ihmiskunnalle.

Taloustutka: Yritykset tarvitsevat toisinajattelijoita
huhtikuu 3,2017

Nykyinen toimintaympäristö on haastanut keinot, joilla yri­tykset voivat saavuttaa kilpailuetua ja kasvua. Perinteisiä liike­toimintamalleja ja organisointitapoja on muutettava tavoilla, jotka edellyttävät perusolettamusten ja ajattelu­mallien mylläämistä.

Taloustutka: Vauhtia vientiin
maaliskuu 29,2017

Suomen viennin rakennetta tulee kehittää monipuolisesti, jotta se on vahvempi maailmantalouden heilahteluja vastaan. Myös palveluvientiin pitää kiinnittää huomiota, kirjoittaa ekonomistimme Veera Holappa.

Taloustutka: Pitkittyneen työttömyyden kustannukset
maaliskuu 15,2017

Millaisia ovat työttömyyden laaja-alaiset kustannukset yhteiskunnalle, pohtii ekonomistimme Henna Busk Taloustutka-kolumnissaan. Aiheesta alkaa myös tutkimushanke PTT:llä.

Taloustutka: Vauhtia puun tarjontaan
maaliskuu 9,2017

Metsäteollisuuden investointisuunnitelmien edetessä riittävä puuntarjonta on noussut suureksi huoleksi metsäalalla. PTT:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, kenellä yksityisistä metsänomistajista on metsissään käyttämättömiä hakkuumahdollisuuksia ja hahmoteltiin keinoja, joilla puuntarjontaa olisi mahdollista lisätä.