Ajankohtaista

Tiedote: EU:n ja USA:n maataloustuet kulkevat eri suunnista kohti täysremonttia
helmikuu 27,2017

Maatalouden tukijärjestelmien olisi uudistuttava ripeää vauhtia, katsoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n selvitys. Nykyiset järjestelmät ovat muodostuneet liian kalliiksi siihen nähden, miten julkista rahaa on käytettävissä. Kuitenkaan ne eivät ole suojanneet viljelijöitä äkillisiltä tulonvaihteluilta. Selvityksessä vertailtiin Yhdysvaltain ja EUroopan unionin maataloustukipolitiikkaa.

Tiedote: Talkootyön murros näkyy haja-asutusalueiden infrassa - ylläpito vaatii yhä ammattimaisempaa otetta
helmikuu 23,2017

Muuttoliike, väestön vanheneminen ja vaatimustason nousu asettavat jatkuvasti kovenevia paineita haja-asutusalueiden infrajärjestelmille, kuten teille, vesihuollolle ja tietoliikenteelle. Perinteinen tapa ylläpitää niitä muun muassa talkoilla on vaikeuksissa. PTT, Suomen tieyhdistys ja Pellervo-seura selvittivät, miten infra voitaisiin turvata.

Taloustutka: Viljelijöiden taloudellinen turvaverkko
helmikuu 20,2017

Viime vuosien markkinamuutokset ovat osoittaneet, että suorat tuet ovat riittämätön turvaverkkomekanismi äkillisiin tulovaihteluihin. Suorat tuet eivät ole pystyneet tasoittamaan maatalouden tuottajahintojen laskusta seuranneita äkillisiä tulonmenetyksiä. Muutokset markkinoilla ovat johtaneet siihen, että vakuutusperusteisilla mekanismeilla on periaatteessa parhaat mahdollisuudet vastata maataloustuotannon taloudellisiin riskeihin, kirjoittaa maatalousekonomisti Heini Toikkanen.

PTT:n kansantalousryhmän tutkimusjohtajaksi KTT Olli-Pekka Ruuskanen
helmikuu 17,2017

Ruuskasella on monipuolinen kokemus ammattiekonomistin ja tutkijan tehtävistä Suomessa ja kansainvälisesti. Hän tuo PTT:lle laajaa osaamista muun muassa vakuutus- ja rahoitusmarkkinoista, data-analytiikasta ja alustataloudesta. ”Olen erityisen kiinnostunut taloudellisesta lukutaidosta ja sen vahvistamisesta Suomessa. Se on nyt ajankohtainen aihe, sillä suomalaisnuorten talousosaaminen mitataan ensi vuonna Pisa-tutkimuksessa”, Ruuskanen sanoo. Hän aloittaa tehtävässä 1.6.

PTT:n loppuraportti: Biotalouden edistäminen kaipaa tuekseen sääntelyn ja tutkimuksen lisäksi kansalaisia
helmikuu 14,2017

Biotalouden tutkimushankkeessa selvitettiin muun muassa sääntelyn uudistamista, kuluttajien asenteita ja puun käytön talousvaikutuksia.

Tiedote: Kysely: Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti ympäristöystävällisiin tuotteisiin
helmikuu 14,2017

PTT:n biotaloushanke: Kuluttajat jakautuvat kolmeen ryhmään: ympäristötietoiset, kotimaisuutta ja taloutta painottavat sekä hintatietoiset ja ympäristövastaiset.

Tiedote: Teollisuuden tuotos kasvaa puun käyttöä hitaammin – biotalouden tavoitteita ei saavuteta ilman tutkimusta ja uusia tuotteita
helmikuu 14,2017

PTT:n biotaloushanke: "Hyvä asia on, että puuta käytetään enemmän, mutta tästä kehityksestä olisi saatavissa enemmän arvoa, jos puuta jalostettaisiin pidemmälle Suomessa."

Taloustutka: Hukattujen mahdollisuuksien maa
helmikuu 13,2017

Euroopan unionin alueindeksin mukaan kaikkialla Suomessa olisi hyvät kasvun edellytykset - jostakin syystä näitä mahdollisuuksia hukataan erityisesti Uudenmaan ja Ahvenanmaan ulkopuolella, kirjoittaa ekonomisti Antti Kekäläinen.

Taloustutka: Äidiltä menivät hermot
helmikuu 9,2017

Äidillä ja lapsella oli erimielisyyttä puhelimen käytöstä. Äiti hermostui, lähti lähimetsään ja kuunteli hetken tuulen huminaa puissa. Palasi sitten jo rauhoittuneena kotiin. Ja kas, sopu lapsen kanssa syntyi. Perheen hyvinvointi kasvoi.

Tiedote: Mitä hiljainen metsänomistaja haluaa metsältään? - PTT selvitti yksityismetsänomistajien aktiivisuutta ja palvelutarpeita
helmikuu 8,2017

Biotaloustavoitteet, investoinnit ja lisääntyvä puun käyttö tuovat tarpeen tietää, millaisia suomalaiset yksityismetsänomistajat ovat. Tutkimuksessa kävi mm. ilmi, että hiljaisilla omistajilla luontotavoitteet korostuvat.